Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla Mniszkowa i fragmentu Radomierza″

Janowice Wielkie, 22 sierpnia 2018 08:27

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  • dla obrębu Mniszków w dniach od 29 sierpnia do 19 września 2018 r. - OBWIESZCZENIE
  • dla fragmentu obrębu Radomierz w dniach od 28.08.2018 r. do 25.09.2018 r. - OBWIESZCZENIE

w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, pokój nr 15, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=146