Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Wawrzyn Polskiej Turystyki dla Związku Gmin Karkonoskich″

Admin, 2 października 2013 08:21Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Szkoła Wyższa ogłosiły wyniki kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”.

Dlaczego Wawrzyn Polskiej Turystyki?

Rozmowa z Rektorem ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej – prof. dr. Januszem Merskim

– Co jest celem Konkursu „Wawrzyn Polskiej Turystyki”?
Misją tego programu jest wyróżnienie i spopularyzowanie tych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, które przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu” mogą więc stać się te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Pragniemy uhonorować tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki, zarówno w odniesieniu do turystów, jak też gospodarki rynkowej.

– Dlaczego ALMAMER, uczelnia wyspecjalizowana od lat w kształceniu kadr dla turystyki, a także ekonomii, politologii i ostatnio fizjoterapii, przyłączyła się do inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, inicjatora konkursowych zmagań?
Zasadniczym celem ustanowienia i wdrożenia Programu Certyfikacji „Wawrzyn Polskiej Turystyki” jest – w pierwszej edycji – uhonorowanie przedsiębiorstw osiągających cele ekonomiczno-finansowe i stosujących w praktyce zasady i reguły, oferujących atrakcyjne usługi na najwyższym, światowym poziomie. Te cele są tożsame z misją naszej uczelni, która nie ogranicza się do kształcenia m.in. przyszłych specjalistów branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, ale także– systematycznie zabiega o promowanie najlepszych. Jesteśmy żywo zainteresowani kondycją polskiej gospodarki, w tym polskiej turystyki, coraz lepiej torującej sobie drogę na konkurencyjnym rynku.

– Co może zmienić w pejzażu polskiej turystyki ta nowa inicjatywa?
Program certyfikacji dopiero startuje. Polska turystyka potrzebuje ciągle nowych wyzwań, to ją odmładza i uaktywnia. Nasz Program Certyfikacji różni się od wielu plebiscytów i konkursów. Tym razem poprzeczkę podnoszą przede wszystkim autorytety nauki, które o przyznaniu „Wawrzynu” będą decydowały pospołu z najlepszymi praktykami turystyki, osobami o niekwestionowanym dorobku w tej dziedzinie. Uważam, że WAWRZYN z pewnością spopularyzuje wiele cennych inicjatyw, a przez to zachęci do kolejnych. Certyfikat przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty polskiej turystycznej. Malkontentów pragnę zachęcić do odwiedzenia najbliższych targów turystycznych, np. TTW Warsaw, Tour Salon. Tam z pewnością wystawiają się przyszli posiadacze Wawrzynu.

– Czy – w opinii Pana Rektora – warto wziąć udział w zmaganiach o Wawrzyn Polskiej Turystyki?
Decyzja należy do zainteresowanych. Uważam, że udział w tym prestiżowym Programie nobilituje uczestników, daje szansę promocji, a jednocześnie... edukuje. Jako założyciel ALMAMER nie mogę pominąć tej funkcji. Przecież na konkurencyjnym rynku wygrywają ci, którzy pozyskują wiedzę na co dzień.

– Dziękuję za rozmowę.

Źródło: www.wawrzynpolskiejturystyki.pl/

WAWRZYN POLSKIEJ TURYSTYKI 
dla 
Związku Gmin Karkonoskich 
Pałac Bukowiec 
za działalność innowacyjną 

Warszawa, 19 września 2013