Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie Fotograficznym
„PRZYRODA KARKONOSZY – WODY”
Związku Gmin Karkonoskich


Dane logowania

Email Adres: *
Hasło: *
Powtórz Hasło: *
 

Dane Placówki

Nazwa: *
Adres: *
Telefon: *
Fax:

Dane Opiekuna

Imię i Nazwisko: *
Telefon: *

Regulamin

REGULAMIN XII edycji konkursu fotograficznego pn. „PRZYRODA KARKONOSZY – WODY”

Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – Czyste Karkonosze” ogłaszany jest w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze” dofinansowywanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiat Jeleniogórski.


1.Cele konkursu:
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszej części społeczeństwa,
 • pobudzenie dzieci i młodzieży do działania na rzecz ochrony środowiska,
 • zgłębienie wiedzy na temat obszarów chronionych Regionu Karkonoskiego,
 • propagowanie wśród młodych ludzi sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej;
 • znajdowanie magicznych miejsc i podkreślanie charakteru przyrody Karkonoszy;
 • zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;
 • poznanie indywidualnego spojrzenia na Karkonosze.

2.Organizatorzy:

Związek Gmin Karkonoskich Pałac – Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice tel. 75 718 24 15,tel./fax 75 617 10 92, e-mail i.uroda@karkonosze.eu


3.Uczestnicy:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin Powiatu Jeleniogórskiego.


4.Terminarz:

Czas trwania konkursu: od 27 lutego 2017 r. do 06 czerwca 2017r.
Konkurs jest podzielony na dwa etapy:
I Etap – etap szkolny, trwający do 5 maja 2017r.,
II Etap – etap finałowy trwający od 6 maja 2017r. do 8 czerwca 2017 r.


5.Zasady udziału w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się przez szkołę na stronie www.karkonosze.eu/konkursy. Rejestracja możliwa będzie od 15 kwietnia 2017 r. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie, następnie szkolny opiekun konkursu otrzyma na podany w zgłoszeniu adres mailowy potwierdzenie udziału w konkursie.

Konkurs polega na wykonaniu jednej fotografii związanej z przyrodą Karkonoszy (krajobraz, fauna, flora – charakterystycznych dla Karkonoszy) uchwyconej w czasie jednej z czterech pór roku.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną fotografię. Wymagania techniczne fotografii: rozdzielczość minimum 1600px na krótszym boku, format jpg.

W I etapie – szkolnym komisja szkolna wybiera maksymalnie 20 najlepszych fotografii i przesyła je za pomocą serwisu na stronie internetowej www.karkonosze.eu/konkursy po zalogowaniu się na utworzone podczas rejestracji konto.

Każda praca podczas umieszczania w serwisie będzie opisana w następujący sposób:

 • tytuł fotografii
 • data i miejsce wykonania fotografii (kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie)
 • imię i nazwisko autora
 • klasa

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie pracy w formie publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 5 maja 2017 r. Prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

W II etapie – finałowym komisja konkursowa wybierze maksymalnie 120 najlepszych prac, które zostaną wydrukowane i wyeksponowane na wystawie finałowej. Spośród prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną wyłonieni laureaci w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie szkół podstawowych kl. I-III,
kategoria II – uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI,
kategoria III – uczniowie gimnazjów
kategoria IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych


6.Nagrody:

Dla laureatów konkursu (I, II i III miejsce, oraz wyróżnionych w każdej kategorii) przewidziano nagrody rzeczowe. Autorzy prac, które zostały zakwalifikowane do wystawy konkursowej zostaną zaproszeni na finał konkursu, który zaplanowano na 6 czerwca 2017 r. (wtorek). W trakcie finału w Pałacu w Bukowcu nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników i rozdanie nagród. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w galerii Związku Gmin Karkonoskich oraz na stronie internetowej Związku Gmin Karkonoskich www.karkonosze.eu.


7.Jury:

Jury składać będzie się z przedstawicieli Związku Gmin Karkonoskich oraz przedstawicieli instytucji wspierających konkurs.

*
Wprowadź kod z obrazka:
*
Zarejestruj się Anuluj
  Organizatorzy Partnerzy   Gminy uczestniczące

Instytucje współfinansujące
© 1992-2019 Związek Gmin Karkonoskich