Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

„EDUKACJA EKOLOGICZNA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH – Czyste Karkonosze” 2013


 • Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży:
  • Konkurs plastyczny „Czyste Karkonosze” – XX edycja
  • Konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy” – VI edycja
  • Konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – IX edycja
  • Międzyszkolny konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej – X edycja.
 • Finał konkursów i wystawa prac;
 • Wycieczki dla dzieci i młodzieży do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach – Kostrzycy;
 • Wydanie materiałów edukacyjnych i kampania informacyjna w mediach;
 • Karkonoskie Dni Recyklingu oraz udział Związku Gmin Karkonoskich w festynach i piknikach poprzez punkty informacyjne, Dni Otwarte w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami;
 • Zakup 42 zestawów pojemników do segregacji opadów dla placówek oświatowych i urzędów gmin ZGK.
Celem realizacji programu jest, m.in.:
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego,
zapoznanie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów,
zapoznanie mieszkańców gmin – członków Związku Gmin Karkonoskich z zasadami gospodarki odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach,
pobudzenie mieszkańców gmin karkonoskich do działania na rzecz ochrony środowiska,
poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Regionu Karkonoskiego.


 KRÓTKIE PODSUMOWANIE 2013

W roku 2013 konkursy ekologiczne plastyczny, fotograficzny i piosenki ekologicznej swoim zasięgiem objęły ponad 6.400 dzieci i młodzieży z 45 placówek oświatowych z terenu Powiatu Jeleniogórskiego:14 przedszkoli, 17 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 2 szkół ponadgimnazjalnych i 8 zespołów szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum, gimnazjum i liceum). W IX edycji konkursu „Zbieramy zużyte baterie” udział wzięło 36 placówek oświatowych z terenu całej Kotliny Jeleniogórskiej, tj. 7953 dzieci i uczniów.


 REGULAMINY I FORMULARZE NA ROK 2013

Regulamin konkursu "Zbieramy Baterie" - IX edycja 2013


Regulamin konkursu fotograficznego "Przyroda Karkonoszy" - VI edycja 2013


Regulamin konkursu piosenki turystycznej i ekologicznej 2013


Regulamin konkursu plastycznego "Czyste Karkonosze" 2013


KARTA ZGŁOSZENIOWA - Czyste_Karkonosze 2013


KARTA ZGŁOSZENIOWA - Zbieramy baterie 2013


KARTA ZGŁOSZENIOWA - Konkurs Piosenki 2013


Zaproszenie dla placówek


Protokół przekazania - Konkurs fotograficzny 2013


Protokół przekazania - konkurs Czyste Karkonosze 2013
zgk konkurs ekologiczny
           
© 1992-2018 Związek Gmin Karkonoskich