Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

KategoriaSKŁADY ZARZĄDÓW I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH W LATACH 1992 – 2018VII KADENCJA (2014 – 2018)
Zarząd:

 • Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz – Przewodniczący Zarządu
 • Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 • Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice
 • Mirosław Kalata – Wójt Gminy Podgórzyn
 • Bożena Wiśniewska – Burmistrz Miasta Kowary
 • Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Janina Radomska – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Zgromadzenia
 • Jan Taisner – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba – Z-ca Przewodniczącej Zgromadzenia
 • Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice
 • Mirosław Kalata – Wójt Gminy Podgórzyn
 • Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
 • Radosław Jęcek – Burmistrz Miasta Karpacz
 • Tomasz Dobiecki – Delegat Rady Miasta Karpacz
 • Bożena Wiśniewska – Burmistrz Miasta Kowary
 • Artur Wrona – Delegat Rady Miasta Kowary
 • Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice
 • Irena Chromik – Delegat Rady Miasta Piechowice
 • Mirosław Graf – Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
 • dyrektor biura – Witold Szczudłowski


VI KADENCJA (2010 – 2014)
Zarząd:

 • Zdzisław Pietrowski – przewodniczący zarządu, wójt gminy Mysłakowice
 • Anna Latto – z-ca przewodniczącego zarządu, wójt gminy Podgórzyn
 • Bogdan Malinowski – burmistrz miasta Karpacz
 • Mirosław Górecki – burmistrz miasta Kowary
 • Witold Rudolf – burmistrz miasta Piechowice
 • Grzegorz Sokoliński – burmistrz miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Mirosław Kupis – przewodniczący zgromadzenia, Szklarska Poręba
 • Wiesław Polański – z-ca przewodniczącego zgromadzenia, Piechowice
 • Radosław Jęcek – przewodniczący komisji rewizyjnej, Karpacz
 • Mariusz Kubiak – Kowary (2010 – 2011)
 • Kamila Pietarszek – Kowary (od 2011)
 • Maria Szorkin – Mysłakowice
 • Jarosław Mazur – Podgórzyn
 • dyrektor biura – Witold Szczudłowski


V KADENCJA (2006 – 2010)
Zarząd:

 • Zdzisław Pietrowski – przewodniczący zarządu, wójt gminy Mysłakowice
 • Bogdan Malinowski – z-ca przewodniczącego zarządu, burmistrz miasta Karpacz
 • Mirosław Górecki – burmistrz miasta Kowary
 • Zofia Grabias – Baranowska – burmistrz miasta Piechowice
 • Anna Latto – wójt gminy Podgórzyn
 • Arkadiusz Wichniak – burmistrz miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Genowefa Pohoska – przewodnicząca zgromadzenia, Kowary
 • Mirosław Kupis – z-ca przewodniczącej zgromadzenia, Szklarska Poręba
 • Zbigniew Jurko – przewodniczący komisji rewizyjnej, Podgórzyn
 • Tomasz Dobiecki – Karpacz
 • Ireneusz Suchecki – Mysłakowice
 • Lech Rębisz – Piechowice (2006 – 2009)
 • Iwona Hasiec – Piechowice (2009 – 2010)
 • dyrektor biura – Witold Szczudłowski

IV KADENCJA (2002 – 2006)
Zarząd:
 • Robert Tarsa – przewodniczący zarządu, wójt gminy Podgórzyn
 • Dariusz Rajkowski – z-ca przewodniczącego zarządu, burmistrz miasta Kowary
 • Bogdan Malinowski – burmistrz miasta Karpacz
 • Zdzisław Pietrowski – wójt gminy Mysłakowice
 • Stanisław Ejnik – burmistrz miasta Piechowice
 • Zbigniew Misiuk – burmistrz miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
Członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Ryszard Dwornik – przewodniczący zgromadzenia, Mysłakowice
 • Pan Zygmunt Pieter – z-ca przewodniczącego zgromadzenia, Szklarska Poręba
 • Zbigniew Jurko – przewodniczący komisji rewizyjnej, Podgórzyn
 • Włodzimierz Stoch – Karpacz
 • Bartłomiej Zakrzewski – Kowary (2002 – 2004)
 • Genowefa Pohoska – Kowary (2004 – 2006)
 • Andrzej Woroniec – Piechowice
 • dyrektor biura – Witold Szczudłowski

III KADENCJA (1998 – 2002)
Zarząd:

 • Jolanta Piwcewicz – przewodnicząca zarządu, wójt gminy Podgórzyn
 • Zdzisław Pietrowski – wójt gminy Mysłakowice
 • Bogdan Malinowski – burmistrz miasta Karpacz (1998 – 2001)
 • Elżbieta Sadlak – burmistrz miasta Karpacz (2001 – 2002)
 • Tadeusz Bierowski – burmistrz miasta Kowary
 • Stanisław Woźniak – burmistrz miasta Szklarska Poręba (1998 – 2001)
 • Zbigniew Misiuk – burmistrz miasta Szklarska Poręba (2001 – 2002)
Zgromadzenie:
członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Ireneusz Kwiatosz – przewodniczący zgromadzenia (1998 – 2001) Kowary,
 • Bogdan Kurylczyk – przewodniczący zgromadzenia (2001 – 2002) Mysłakowice
 • Jan Moszkowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Podgórzyn
 • Ryszard Sobol – Karpacz (1998 – 2001)
 • Andrzej Pawluszek – Karpacz (2001)
 • Andrzej Walczak – Karpacz (2001 – 2002)
 • Jan Bartoszek – Kowary (2001 – 2002)
 • Zygmunt Pieter – Szklarska Poręby
 • dyrektor biura – Witold Szczudłowski

II KADENCJA (1994 – 1998)
Zarząd:

 • Elżbieta Zakrzewska – przewodnicząca zarządu, wójt gminy Mysłakowice
 • Jolanta Piwcewicz – wójt gminy Podgórzyn
 • Józef Piotrowski – burmistrz miasta Karpacz
 • Marek Jiruska – burmistrz miasta Kowary
 • Roman Jarosz – pełniący funkcję organów miasta Szklarska Poręba
Zgromadzenie:
członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Roman Jarosz – przewodniczący zgromadzenia, Szklarska Poręba
 • Bogdan Malinowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Karpacz
 • Tomasz Celmer – Kowary
 • Elżbieta Szorkin – Mysłakowice
 • Wojciech Kurowski – Podgórzyn (1994 – 1995)
 • Małgorzata Chamielec – Podgórzyn (1995 – 1998)
 • dyrektor biura – Janina Jaszczur
I KADENCJA (1992 – 1994)
Zarząd:

 • Elżbieta Zakrzewska – przewodnicząca Związku Gmin Karkonoskich, wójt gminy Mysłakowice
 • Józef Piotrowski – burmistrz miasta Karpacz
 • Marek Jiruska – burmistrz miasta Kowary
 • Manfred Tkocz – wójt gminy Podgórzyn
Zgromadzenie:
 • członkowie zarządu oraz delegaci z gmin:
 • Krzysztof Żurowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, Mysłakowice
 • Elżbieta Sadlak – Karpacz
 • Michał Leja – Kowary
 • Kazimierz Pichlak – Podgórzyn
 • dyrektor biura – Bogusława Fresel