Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria


 

MATERIAŁY PROMOCYJNE
Biuletyn informacyjny Związku Gmin Karkonoskich


Prezentacja o KCGO z dotychczas przeprowadzonych inwestycji
(Podsumowanie projektu, etap 1-4)


Ulotka nr 1 - "Nowe zasady gospodarki odpadami"
(Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - CZYSTE KARKONOSZE)


Ulotka nr 2 - "Nowe zasady gospodarki odpadami"
(Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - CZYSTE KARKONOSZE)


Ulotka nr 3 - "Nowe zasady gospodarki odpadami"
(Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - CZYSTE KARKONOSZE)


Ulotka nr 4 - "Nowe zasady gospodarki odpadami"
(Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - CZYSTE KARKONOSZE)
 

UCHWAŁY I AKTY PRAWNE

 

UCHWAŁY ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

 

WIZYTA STUDYJNA pt. "Sprawdzone rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi" (26.02.2013)
Obowiązki i uprawnienia gmin i województw w nowych uregulowaniach prawnych w gospodarce odpadami
Bolesław Maksymowicz - Przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Środowiska


Poziomy odzysku i recyklingu. Nowe zadania dla gmin
Bogdan Korczewski - Eko Innowacje


Związki międzygminne - jak zawiadywać gospodarką odpadami
Aleksandra Bodnar - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin


Sortowanie i odzysk odpadów komunalnych. Praktyka i efekty regionalnych instalacji w Polsce
Mariusz Rajca - Prezes Zarządu TOMRA Sp. z o.o.


Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami w nowych uregulowaniach prawnych
Witold Szczudłowski - Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich
           
© 1992-2018 Związek Gmin Karkonoskich