Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

Związek Gmin Karkonoskich realizuje w 2018 roku zadanie pn. „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Wartość przedsięwzięcia: 95.877,34 zł, w tym: 

Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 31.940,00 zł 

Dofinansowanie Powiatu Jeleniogórskiego: 15.000,00 zł.


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl
Dofinansowano ze środków Powiatu Jeleniogórskiego
 


           
© 1992-2018 Związek Gmin Karkonoskich