Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Mysłakowice″

k.tecza, 24 maja 2019 11:01

W środę 22 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Może nie byłoby w tym nic ciekawego gdyby nie fakt zaproszenia na spotkanie przedstawicieli instytucji i firm działających dla turystyki i ochrony przyrody.
Przybyli: Nadleśniczy Katarzyna Adamczyk i Marek Rybak z Nadleśnictwa Śnieżka, Maja Marcinkowska z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Jeleniej Górze, Krzysztof Tęcza (prezes) i Andrzej Mateusiak (wiceprezes) oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze. Jeśli chodzi o Komisję to w jej skład wchodzą: Katarzyna Miller, Augustyn Wilczyński i Eugeniusz Wysoczański-Pietrusiewicz.
Przybyłych przywitał Michał Mysza przewodniczący Komisji a poprowadziła je Janina Radomska wiceprzewodnicząca Komisji. Nad całością czuwał wicewójt Gminy Mysłakowice Grzegorz Truchanowicz.
Celem spotkania było wskazanie najatrakcyjniejszych tras i miejsc wycieczkowych na terenie Gminy Mysłakowice. Władze Gminy postanowiły podjąć działania mające na celu udostepnienie wskazanych miejsc dla społeczeństwa. Wbrew pozorom zadanie takie wcale nie jest łatwe. Chodzi o to, że na przestrzeni ostatnich lat stosunki własnościowe gruntów zmieniły się tak bardzo, iż często atrakcyjne miejsce położone na gruntach gminnych nie posiada swobodnego dostępu. Dlatego teraz trzeba będzie próbować dogadywać się z właścicielami terenów przyległych lub przekonywać ich, że taki dostęp leży w interesie zarówno Gminy jak i ich. Nie będzie to jednak łatwe zważywszy, że nowi właściciele często nie wykazują zainteresowania udostępnianiem takich miejsc uważając, że nadmierny ruch turystyczny szkodzi ich interesom.
Przybyli przedstawiciele wspomnianych instytucji oraz członkowie Komisji doszli do wspólnego wniosku, że na początek warto podjąć działania nad udostepnieniem: Krzyżnej Góry, Góry Mrowiec i Kozińca. oczywiście sprawa uregulowania swobodnego przejścia to nie jedyny aspekt tych działań. Ważnym jest także wykonanie odpowiednich oznakowań i ustawienie tablic informacyjnych.
Ostatnio w Gminie Mysłakowice został staraniem Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wyznakowany zupełnie nowy szlak turystyczny koloru czarnego prowadzący od przystanku autobusowego ze Strużnicy na Lwią Górę. Jest to pierwszy etap prac związanych z powrotem „Lwa czuwającego”.
Bardzo poważną sprawą jest zaśmiecanie terenu, które ostatnio bardzo się nasiliło. Niestety wciąż jest faktem, że turysta niosący 1,5 litrową butelkę z wodą dźwiga ją bez problemu ale gdy ją opróżni to kilka deko opakowania jest już dla niego ciężarem nie do udźwignięcia. Dlatego coraz częściej likwiduje się poustawiane w górach kosze na śmieci licząc na to, że gdy ich nie będzie to może turysta jednak zabierze puste butelki z sobą. Jak wykazują obserwacje postępowanie takie jest słuszne. Jak na razie w miejscach, z których zabrano kosze zrobiło się znacznie czyściej.
Wynikiem spotkania było przyjęcie przez członków Komisji sugestii i deklaracje podjęcia prac zmierzających do ich realizacji. Oczywiście nie nastąpi to w ciągu kilku miesięcy jednak dzisiejsze spotkanie dało sygnał do podjęcia stosownych działań.