Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Wyniki Otwartego Konkursu Ofert″

Mysłakowice, 29 grudnia 2017 10:45

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Otwartym Konkursie złożone zostały cztery oferty. Poddano je ocenie formalnej zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej i ogłoszeniem o konkursie.

W wyniku postępowania konkursowego zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 0050.117.2017 z 28.12.2017 r. na wykonanie zadań publicznych w roku 2018, dotację na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymuje:

  • Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach - Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną - 61 000,00 złotych,
  • Ludowy Zespół Sportowy „POTOK” KARPNIKI - Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną - 11 000,00 złotych,
  • Klub Sportowy ŁOMNICA - Prowadzenie drużyn piłkarskich KS ŁOMNICA wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w Łomnicy - 50 000,00 złotych,
  • ZHP Chorągiew Dolnośląska - Kierunek – Aktywność - 4 400,00 złotych.

Zarządzenie nr 0050.117.2017