Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Ogłoszenie″

Jeżów Sudecki, 29 grudnia 2017 11:36

Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice

58-533 Mysłakowice  ul. Wojska Polskiego 2a  podaje terminy  badań na najblizsze dwa kwartały 2018 roku z zakresu:

Badanie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
Badanie lekarskie do pozwolenia na broń    
Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń
Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Badanie psychiatryczne/psychologiczne  osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami
Konsultacja psychiatryczna do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia  lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami

25.01.2018
22.02.2018
29.03.2018
26.04.2018
24.05.2018
21.06.2018

Rejestracja telefoniczna :  500 358 739 ,600 334 611

Z poważaniem: