Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Wyniki zbiórki publicznej″

Janowice Wielkie, 6 lutego 2017 07:44

W zbiórce publicznej nr 2017/545/KS pod nazwą „Mieszkańcy Gminy Janowice Wielkie dla szkoły” Komitetu Społecznego Urzędnicy Szkole zebrano w dniu 3 lutego 2017 r. ostateczną kwotę 3854,73 zł. Ostatnie wpłaty przyjęto w chwilę po zakończeniu widowiska pt. „Czerwony Kapturek” i po podaniu wstępnych wyników zbiórki.


Ze zbiórką nie wiążą się żadne koszty jej przeprowadzenia. Kwota uzyskana ze zbiorki została wpłacona w dniu 6 lutego 2017 r. na rachunek Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich (skan poniżej). Zbiórka została zakończona. Za przekazane pieniądze zostaną zakupione szafki dla uczniów- ponad 32 szafki (tj. ponad 5 modułów 6-szafkowych). To prawie tyle, ile już w szkole jest szafek dla uczniów. Pozostałą kwotę znajdzie Gmina w swoim budżecie i zadanie zostanie zrealizowane do końca marca 2017 r. Kserokopię faktury i dowodu wpłaty dla wykonawcy zamieścimy na stronie internetowej. Dziękujemy wszystkim wpłacającym! Dzięki Wam realizujemy kolejne ważne (zwłaszcza dla naszych uczniów) zadanie w Gminie!