Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy ″

MeM, 15 lutego 2017 09:59

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

25.03.2017 Jelenia Góra

Regulamin Eliminacji Międzypowiatowych

I. Uwagi wstępne
Niniejszy regulamin zawiera ustalenia obowiązujące na terenie Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra oraz stanowi załącznik do obowiązującego Regulaminu OMTTK zatwierdzonego przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 33/XVIII/2014 z dnia 04.11.2014 r. (do wglądu w biurze PTTK oraz na stronie http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk )

II. Organizator
1.Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 757525851, email:pttk@pttk-jg.pl.
2. Współorganizator: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

Eliminacje dofinansowane są przez Powiat Jeleniogórski i PTTK

III. Etap międzypowiatowy
1. Eliminacje Międzypowiatowe OMTTK odbędą się w dniu 25.03.20176 r. (sobota) w Jeleniej Górze w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 w Jeleniej Górze o godz. 9.45. Planowane zakończenie turnieju – ok. godz. 14.30.
2. W Eliminacjach biorą udział trzyosobowe drużyny wyłonione (lub wybrane - w przypadku braku eliminacji) z eliminacji szkolnych w trzech pionach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Każdy zainteresowany podmiot (szkoła, klub, koło) może zgłosić do dwóch drużyn w każdym pionie. Podstawą do udziału w Eliminacjach są wypełnione „Protokoły z etapu szkolnego” – wzór w załączniku.
3. Eliminacje szkolne – szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
4. W ramach etapu międzypowiatowego przeprowadzone zostaną testy wiedzy z zakresu: zagadnień krajoznawczych (30 pytań), turystycznych (10 pytań), topograficznych (5 pytań), bezpieczeństwa w ruchu drogowym (5 pytań), udzielania pierwszej pomocy (5 pytań).
5. Każde pytanie testowe będzie posiadać tylko jedną prawidłową odpowiedź, spośród czterech propozycji odpowiedzi.
6. Testy mają charakter indywidualny, a punktacja drużyny składać się będzie z sumy prawidłowych odpowiedzi członków danej drużyny.
7. Za odpowiedź prawidłową zaliczony będzie 1 punk, za nieprawidłową odpowiedź 0 punktów.
8. Czas na rozwiązanie testów wynosi 60 minut.
9. Nieprzekraczalny termin zgłoszenia drużyn do Eliminacji Międzypowiatowych wraz z „Protokołem z etapów szkolnych” - do dnia 22.03.2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. 1 Maja 86. Można zgłosić się emailowo przesyłając zeskanowane i podpisane protokoły na adres pttk@pttk-jg.pl lub faxem na nr 757523627.
10. Drużyny bez pełnoletniego opiekuna nie będą dopuszczone do Eliminacji.
11. Udział w imprezie jest bezpłatny.
12. Uczestnicy podczas turnieju otrzymają znaczek okolicznościowy i posiłek, a zwycięskie drużyny nagrody i dyplomy.
13. Zwycięskie drużyny uzyskają prawo startu w Eliminacjach Wojewódzkich.

Zaprasza - Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”